Arvonlisäverokanta muuttuu, oletko valmis?

Heinäkuu 5, 2024

Arvonlisäverotus on keskeinen osa yritystoimintaa Suomessa, ja mahdolliset muutokset siinä vaikuttavat laajasti yritysten toimintaan ja taloudenpitoon.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 1. syyskuuta 2024 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Eduskunta on hyväksynyt muutoksen, joten muutos on erittäin todennäköinen, vaikka lakia ei ole vielä vahvistettu. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia.

Muutokset tulevat siis voimaan pian kesälomakauden jälkeen, joten on aika tarkastella, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa.

Mitä yrityksen tulee tehdä?

Päivitä hinnastot:

Kaikki yritykset, jotka myyvät verollisia tuotteita tai palveluita, joutuvat päivittämään hintansa vastaamaan uutta arvonlisäverokantaa. Tämä koskee sekä kuluttajille että yritysasiakkaille myytäviä tuotteita ja palveluita. Arvonlisäveron korotus näkyy etenkin kuluttajan kukkarossa, joten moni joutuu muutoksen myötä miettimään hinnoitteluaan. Kalliimmissa tuotteissa korotetun arvonlisäveron siirtäminen suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa ostohalukkuuteen. Toisaalta kuluttajahinnan pitäminen ennallaan on pois yrittäjän katteesta eikä siten järkevää.

Tarkista sopimukset:

Käy läpi voimassa olevat sopimukset ja niiden ehdot ja tarkista, miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa niissä oleviin hintoihin. Tarkasta, onko sopimuksissa sovittu myyntihinnan sisältävän arvonlisävero vai tuleeko se kauppahinnan päälle. Jos kauppahinta sisältää arvonlisäveron, on ehkä tarpeen päivittää sopimukset. Uusiin sopimuksiin tulisi tehdä hinnankorotus, jotta yrityksenne kannattavuus säilyisi ennallaan. Jos taas arvonlisävero tulee kauppahinnan päälle, sopimuksilla on hyvä olla maininta, että kauppahinnan päälle tulee ”kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero”.  Tällöin aktiivisia toimia arvonlisäveron muuttuessa ei tarvita.

Huomioittehan, että uusi arvonlisäverokanta 25,5 % koskee myös ennen syyskuuta tehtyjä sopimuksia ja tarjouksia, jos tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan vasta 1.9. jälkeen. Ratkaisevaa on toimituksen tai suorituksen ajankohta.

Oikea arvonlisävero laskuille:

Arvonlisäverokannan korotus näkyy niin yritysten myyntilaskutuksessa kuin ostolaskuissakin. Yksinkertaistettuna vanhan verokannan mukaisia laskuja ei voi enää lähettää 1.9.2024 tapahtuvan muutoksen jälkeen. Tämä edellyttääkin valmiiksi tehtyjen lähetysvalmiiden laskujen päivittämistä uuden arvonlisäverokannan mukaiseksi.

Laskuissa tulee olla oikea arvonlisäveroprosentti ja se, kumpaa prosenttia laskulla käytetään, riippuu tuotteen tai palvelun toimitushetkestä (suoriteperusteisuus) ellei kyseessä ole ennakkolaskutus, jolloin prosentti riippuu maksuhetkestä.

Ennen 1.9.2024 tehdyt työt ja luovutetut tavarat laskutetaan 24 % arvonlisäverolla ja vastaavasti 1.9. jälkeen tapahtuvat luovutukset ja työt 25,5 % arvonlisäveron mukaan.

Jos käytössänne on ennakkolaskutus, sovelletaan maksuperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että sovellettava arvonlisäverokanta määräytyy todellisen maksuhetken mukaan eikä suoriteperiaatteen mukaan.

Pidempiaikaisiin projekteihin, jotka ovat kesken arvonlisäverokannan muuttuessa, sovelletaan joko yleistä säännöstä tai ennakkomaksujen sääntöä. Käytettävän arvonlisäveroprosentin määrittää laskutustapa eli jos projektia laskutetaan osissa projektin aikana, ne laskut, jotka lähetetään ennen 1.9, sisältävät arvonlisäveron 24 % ja tämän jälkeen laskutetut osat arvonlisäveron 25,5 %. Jos lasku projektista lähetetään vasta projektin päätyttyä ja päättymisajankohta on 1.9 jälkeen, laskun arvonlisäverokanta on 25,5 %.

Annettuihin alennuksiin sovelletaan vastaavasti verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Jos kyseessä on esimerkiksi vuosialennus, voidaan annettu alennus jakaa suhteellisesti ajan kulumisen mukaan eri verokannoille. Vaihtoehtoisesti alennuksen verokanta voidaan jakaa hankintojen todellisen jakauman mukaisesti.

Vaikutukset ohjelmistoihin ja järjestelmiin:

Varmista, että arvonlisäverokannan muutos on huomioitu yrityksesi käyttämissä ohjelmistoissa ja järjestelmissä. Käytössänne voi olla hyvinkin monenlaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja esimerkiksi toiminnanohjaukseen, kassanhallintaan, taloushallintoon, palkkahallintoon ja reskontran hoitoon liittyen, sekä vaikkapa verkkokauppa-alusta. Varmistattehan yhdessä järjestelmätoimittajienne kanssa, vaatiiko tuleva muutos teiltä joitakin toimenpiteitä, kuten järjestelmän tai ohjelmiston päivittämistä tai muuta erityistä huomiointia muutoksen hetkellä. Huomioittehan, että ALV-muutos voi vaikuttaa myös järjestelmien ja ohjelmistojen välisiin rajapitoihin ja integraatioihin, joten on tärkeää varmistaa näiden toimivuus ennen muutoksen voimaantuloa.

Kouluta henkilökunta:

On tärkeää, että koko henkilökunta on tietoinen arvonlisäverokannan muutoksesta ja ymmärtää sen vaikutukset yrityksen toimintaan. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka vastaavat laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Esimerkiksi järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajat tarjoavat parhaillaan koulutuksia aiheesta, ja jokaiselle yritykselle löytyykin varmasti sopiva koulutus.

Kirjanpito:

Arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa myös kirjanpitoon. GOSsin käyttämät kirjanpito-ohjelmistot ovat pilvipohjaisia, ja siten ketterästi muutokseen taipuvia. Ohjelmistotalot ovat luvanneet tehdä kaikkensa, että muutos olisi mahdollisimman mutkaton.  

Seuraamme GOSsilla verokannan muutokseen liittyvää uutisointia ja ohjeistusta tarkasti ja huolehdimme, että olemme tilitoimistona valmiita auttamaan asiakkaitamme muutoksessa. Varmasti eteen tulee kuitenkin monia tilanteita, joita on pohdittava yhdessä yrittäjän ja kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä onkin matalan kynnyksen yhteydenpito muutoksen liittyvissä kysymyksissä.

Lue aiheesta lisää verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa

GOS HFP – kaikki tarpeellinen tieto yhdessä paikassa

Kesäkuu 12, 2024

GOS HFP on meidän oma pilvipohjainen innovaatio, joka tehostaa rahoituksen hakuprosessia.

Käytännössä se on siis verkkoalusta, josta sekä rahoittajat löytävät kaikki ajantasaisimmat taloudelliset tiedot rahoitettavasta yhtiöstä.

Yhtiölle itselleen HFP on paikka, josta löytää helposti kaikki reaaliaikaiset taloustiedot ja analyysit. Tiedot ovat alustalla helposti ladattavissa tai siirrettävissä ja historiatieto säilyy siellä mahdollista myöhempää käyttöä varten. Alustaa hyödynnetään myös yhtiön talouden seurannassa rahoituksen myöntämisen jälkeen.

GOS HFP:n ansiosta rahoituksen hakuprosessi on niin nopeaa ja vaivatonta kuin mahdollista, samoin rahoituksen myöntämiseen liittyvä päätöksenteko.

GOS HFP lyhenee tietenkin sanoista GOS Holistic Financial Platform.

Veritas mukaan sijoittajaksi GOS Private Debt I Ky -rahastoon

Maaliskuu 27, 2024

GOS Yritysrahoitus Oy:n perustama GOS Private Debt I Ky -velkarahasto on saanut uuden sijoittajan, Veritas Eläkevakuutuksen.

Sijoittajina pilottirahastossa ovat jo aiemmin mukana valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Säästöpankki sekä GOS Group Oyj. Rahasto tarjoaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta lähtökohtaisesti kassavirtapositiivisille pk-yrityksille.

”Rahasto perustettiin toukokuussa 2020 ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Rahaston tavoitteena oli todentaa markkinakysyntää ja rakentaa toimintamallia laajemman portfolion hallinnointia varten. Olemme erittäin tyytyväisiä todetessamme, että rahasto on vastannut kysyntään ja nyt on perusteltua kasvattaa toimintaa. Koemme, että Veritas on erinomainen kumppani rahastolle ja toivotamme heidät mitä lämpimimmin tervetulleeksi”, kertoo toimitusjohtajamme Aki Tusa.

Uuden sijoittajan myötä rahaston sijoitusperiodia on jatkettu kahdella vuodella.

“Meille on ilo olla mukana sijoittajana GOS Private Debt I Ky -rahastossa. Uskon, että rahasto tarjoaa hyvän tuottomahdollisuuden ja tukee samalla suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kehitystä”, sanoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund.

Rahaston rahoituspäätökset perustuvat tarkkaan taloudelliseen analyysiin. Rahoitettavalla kohdeyhtiöllä tulee olla todennettavissa oleva luoton takaisinmaksukyky. Lainoitettava yhtiö sitoutuu avaamaan pääsyn kirjanpitodataan, joka auditoidaan ja analysoidaan kuukausitasolla GOS:n riskienhallintajärjestelmillä. Tämä mahdollistaa luoton ehtojen dynaamisen kytkennän kohdeyrityksen tilanteeseen, mikä on sekä rahoittajan että kohdeyrityksen etu.

”Rahaston uudenlainen kohdeyritysten seuranta ja riskienhallinta on toiminut suunnitellusti, vaikka toki matkan varrella on opittu paljon”, Tusa kertoo.

Lisätietoja:

Aki Tusa, 050 538 9682

aki.tusa@gos.fi

Veritas Eläkevakuutus on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta (TyEL- ja YEL-vakuutukset). Veritas sijoittaa tulevia eläkkeitä varten kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata eläkkeiden kestävä rahoitus.

GOS Group Oyj on vuonna 2015 perustettu taloushallinnon ja rahoituksen asiantuntijayritys. GOS tuottaa rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita yritysten, rahoittajien, pääomasijoittajien sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Palvelut kattavat yritysrahoituksen, yritystutkimuksen, tilitoimistopalvelut ja lakipalvelut. GOS Private Debt I Ky velkarahasto rahoittaa suomalaisia pk-yrityksiä vieraan pääoman ehtoisin instrumentein.

GOS Group Oyj:n Juho Ketola vierailijaluennoitsijana Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla

Helmikuu 9, 2024

Yritystutkimustiimissämme managerina toimiva Juho Ketola kävi pitämässä vierailijaluennon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Advanced Financial Statement Analysis -opintojaksolla. Luennon aiheena oli analyysi vieraan pääoman ehtoisessa rahoituksessa. Luennolla Juho käsitteli GOS Group Oyj:n tapaa tehdä luottoanalyysia, ja vertaili GOSsin prosesseja sekä rahoituspolitiikkaa muun muassa pankkirahoituksiin.

Juhon kokemukset luennosta:

”Ensinnäkin oli mukava päästä luennoimaan luottoanalyysista maisterivaiheen opiskelijoille. Toivottavasti luento antoi opiskelijoille syvällisen näkemyksen vieraan pääoman ehtoisesta analyysista ja rahoituksesta käytännössä. Luennon tavoitteena oli myös selkeyttää valmistumisen kynnyksellä olevien opiskelijoiden urasuunnitelmia, ja antaa aihetta suuntautua vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen.”

Kutsu vierailijaluennoitsijaksi Oulun yliopistolle on GOS Group Oyj:n tavoitteiden ja arvojen mukaista kehitystä. Arvojamme ovat välittäminen, asiantuntijuus, yhteistyö ja laatu, ja ne hienolla tavalla yhdistyvät Oulun yliopiston kutsussa.

Laaja-alainen kumppanuus Olokodon kasvun tukena

Tammikuu 19, 2024

Vuonna 2012 perustettu Olokoto Oy suunnittelee ja rakentaa upeita, kokonaisvaltaista luontokokemusta tarjoavia tilaelementtejä.

Yhtiön tuotteet vaalivat yksinkertaisuutta, kauneutta ja rauhaa. Samalla ne ovat modulaarisesti laajennettavia, paikasta toiseen siirrettäviä ja edistyksillä älyratkaisuilla varustettuja rakennuksia, joissa suuri lasikatto yhtyy saumattomasti massiivipuurakenteeseen ja siihen sulautettuihin panoraamaikkunoihin. Yhtiölle tärkeää on tuotteidensa tinkimätön laatu – ne tehdään kestävistä ja laadukkaista materiaaleista.

Tuotteet rakennetaan tehtaalla sisätiloissa ja toimitetaan asiakkaille täysin valmiina. Olokoto sopii niin ympärivuotiseen asumiseen kuin loma- ja majoitusratkaisuksi ja mikä parasta, ne ovat täysin suomalaisia.

Meidän ja Olokodon yhteistyö on ollut pitkää ja monipuolista. ”Olemme olleet GOSsin asiakkaita alusta asti eli jo useiden vuosien ajan”, kertoo Olokodon toimitusjohtaja Ilmari Mäenpää. ”GOS on ennen kaikkea asiakasta kuunteleva. Olemme aina saaneet vastauksen nopeasti ja tehokkaasti”, hän lisää.

Kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi Olokodolle tuotetaan reaaliaikaista raportointia GOS Financial Modeling Analysis -työkalulla. Raportoinnin avulla yhtiön kasvu ja kehittyminen ovat mahdollisia, sillä yhtiön sisäisille päätöksille on olemassa hyvät, realistiset ja ennen kaikkea reaaliaikaiset näköalat. Lisäksi laadukas raportointimateriaali on ollut edistämässä ja nopeuttamassa myös muita yhtiön tarpeita, kuten rahoituksen saamista.

Ilmari Mäenpää kokee, että yhteistyömme on tukenut heidän kasvupolkuaan juuri yhtiölle sopivalla tavalla.

”GOSsin palvelun laadukkuus yhdistettynä vahvaan asiantuntemukseen, henkilökohtaisuuteen ja ketteryyteen on ollut meille suurena apuna liiketoiminnassamme. GOSsin tekemiin laskelmiin voi aina luottaa ja palvelu on kokonaisuudessaan asiantuntevaa ja henkilökohtaista.  Kirjanpitäjämme on erittäin ammattitaitoinen ja toimialamme erikoispiirteet tunteva”, kehuu Ilmari.

Olemme ylpeitä saadessamme olla tukemassa Olokotoa ja hienon suomalaisen tuotteen kulkua kohti yhä suurempaa tunnettuutta ja menestystä.

ESG vaatimukset osaksi yrityksen rahoitusprosessia

Heinäkuu 19, 2023

Euroopan Unionin komissio julkaisi vuonna 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio on valmistellut Sustainable Finance -sääntelykokonaisuuden osana komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, EU:n pääomamarkkinaunionihanketta ja kestävän kehityksen sopimuksia (YK 2030 ja Pariisin sopimus).

Yritysrahoituksen sääntelyn lisääntymisen onkin luonut tarpeen tehokkaammille prosesseille selonoton ja riskienhallinnan vaateiden täyttämiseksi. GOS Group on kehittänyt tätä varten digitaalisen rahoituksen infrastruktuurin pankeille, muille finanssialan instituutioille ja ammattimaisille yritysrahoituksen toimijoille. Jatkona tälle kehitystyölle GOS tulee luomaan nykyisen rahoitusalustan rinnalle digitaalinen ESG-prosessin täyttämään EU:n komission finanssimarkkinatoimijoille asettamat SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vaateet.

SFDR:n vaatimusten soveltaminen koskee jo nyt kaikkia finanssimarkkinatoimijoita koosta riippumatta. Tästä syystä mm.  ESG-toimintamallit on arvioitava uudelleen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi rahastosijoittajille annettavien rahoitustuotteita koskevien materiaalien on oltava uuden sääntelyn mukaisia comply or explain -periaatteella.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

Miika Hakola, partner

GOS Group Oyj

miika.hakola@gos.fi

+358 400 937 026

GOS Academy antaa korkeakouluopiskelijoille erinomaista kokemusta taloushallinnon alalta

Maaliskuu 17, 2023

GOS Academy käynnistyi tänään jo kuudennen kerran. Academyn kautta GOS Group Oyj:ssä on oppilaitosyhteistyöstä erittäin vahvaa kokemusta. Vuosittain järjestettävässä GOS Academyssä korkeakouluopiskelijat pääsevät tutustumaan käytännössä taloushallinnon järjestelmiin, eri tiimeihin, asiantuntijoiden tehtäviin ja ennen kaikkea taloushallinnon digitaalisuuteen. GOS Group Oyj tarjoaa opiskelijoille upeat puitteet toimialaan tutustumiseen ja taloushallinnon monipuolisiin työtehtäviin.  

GOS Academyn keväisin järjestettävässä osuudessa opiskelijat kokoontuvat etätapaamisissa, joissa GOS Group Oyj:n eri yhteistyökumppanit esittelevät järjestelmiään. Opiskelijat saavat myös akatemian aikana mielenkiintoisia tehtäviä GOSin tiimeistä. 

” Finagon Procountor on Suomen eniten käytetty sähköisen taloushallinnon ohjelmisto tilitoimistojen käytössä. Mielestämme on tärkeää, että tulevat taloushallinnon osaajat saavat käytännön läheistä opetusta moderneilta kumppaneiltamme. Finago tarjoaa tilitoimiston harjoittelijoille maksutonta ohjelmistokoulutusta Procountorin käyttöön ja tilitoimisto opastaa heitä käytännön kirjanpitoon. Tämä on toimiva yhdistelmä. Henri Oilinki, Accountor Finago Oy ”

Yhteistyöoppilaitokset hyväksi lukevat GOS Academyn ohjelman osaksi opiskelijan opintoja. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on tehty jo vuosia yhteistyötä ja akatemia integroituu osaksi työelämälähtöistä yhteistyöopintojaksoa. Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Reinikainen kuvailee yhteistyötä seuraavasti:

Yhteistyöopintojakso GOS Group Oyj:n kanssa on antanut opiskelijalle hyvän mahdollisuuden saada tietoa käytännön työstä tilitoimistossa. Erityisen mielenkiintoista heistä on ollut päästä tutustumaan erilaisiin taloushallinnon järjestelmiin. Yhteistyö täydentää ja syventää opinnoissa opittua erittäin hyvin. Moni osallistuja on myös päässyt jatkamaan yhteistyötä harjoittelujakson merkeissä ja on myös saanut opinnäytteen aiheen GOS:lta. Mielestäni yhteistyö hyödyttääkin hienosti kaikkia osapuolia.”

GOS Academyssä on toista vuotta ollut mukana myös Turun ammattikorkeakoulu.

Oulun tapaan akatemiayhteistyö integroituu osaksi opintoja. Yhteistyön avulla opiskelijat saavat laajemman näkökulman taloushallinnon käytänteisiin. Akatemiayhteistyö on todettu toimivaksi ja sitä tullaan jatkamaan. Kertoo Katja Repo Turun ammattikorkeakoulusta.

GOS Academystä on erinomaisia tuloksia ja opiskelijat saavat hyvät eväät siirtyä eteenpäin opinnoissaan. Academyn polku johtaa useilla opiskelijoilla pidempään ammattiharjoitteluun, jonka aikana heillä on omat GOSin asiantuntijat mentoreina tukemassa työssä kehittymistä ja oppimista. GOS Academy on siis tärkeä väylä opiskelijalle kohti työelämää ja useat jatkavat työsuhteeseen GOSilla. GOS Academy on rakennettu opiskelijoille kasvupoluksi taloushallinnon tehtäviin.

Kiinnostuitko GOS Academystä? Lisätietoja GOS Academystä ja oppilaitosyhteistyöstä antaa Elina Petänen, HR-päällikkö.

GOS Consulting Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, uudeksi nimeksi GOS Group Oyj

Helmikuu 9, 2023

Yritysrahoitukseen ja yritysten taloushallintoon keskittynyt FinTech -kasvuyhtiö GOS Consulting Oy on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Samalla yhtiön nimi muuttui – uusi nimi on GOS Group Oyj. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan lähtien, ja tällä hetkellä sen toiminta painottuu rahoituspalveluiden tuottamiseen suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

GOS Group Oyj:n liiketoiminnan keihäänkärkenä on yhtiön kehittämä Holistic Financing Platform -rahoitusalusta, joka tarjoaa rahoituksen ja talousraportoinnin digitaalisen infrastruktuurin rahoittajille ja asiakasyrityksille. Palvelun käyttäjiä ovat pankit ja muut finanssialan instituutiot sekä muut yritysrahoituksen toimijat. Palvelua hyödyntävät myös tarkkaa, ajantasaista talousraportointia tarvitsevat yritykset.

GOS Group Oyj:n rahoituspalvelut -liiketoiminta laajenee voimakkaasti, sillä markkinoilla on selvä tarve pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen uusille ratkaisuille.

”Valmistaudumme jo seuraavaan kasvuvaiheeseen, ja nimenmuutos ja muuttuminen julkiseksi yhtiöksi on luonnollinen askel tässä prosessissa”, GOS Groupin hallituksen puheenjohtaja Miika Hakola toteaa.

Holistic Financing Platform -rahoitusalusta yhdistää tehokkaasti rahoitusta tarvitsevat yritykset ja rahoitusta tarjoavat tahot. Tarvittaessa GOS on myös itse mukana rahoittajana omalla GOS Private Debt I Ky rahastolla joko osarahoittajana tai päärahoittajana.

GOS Group Oyj:n laaja palvelutarjonta kattaa yritysrahoituksen palveluiden lisäksi myös taloushallinto-, controller- ja lakipalvelut. GOS tarjoaa myös erityisesti rahoittajille suunnattuja yritystutkimus- ja analyysipalveluita.

Lisätietoja: Miika Hakola, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 937 026

GOS vahvistaa palveluitaan pääkaupunkiseudulla yritysoston myötä

Marraskuu 1, 2022

Aki Tusa ja Tarja Rajamäki

TR Accounting Oy:n liiketoiminta osaksi GOS Consulting Oy:tä.

GOS Consultingin kasvu on ollut voimakasta heti sen perustamisvuodesta 2015 lähtien. Kasvu on toistaiseksi ollut orgaanista, vaikka aika ajoin erilaisia yrityskauppavaihtoehtojakin on mietitty. Yrityskauppojen haasteet ja kauppojen yhteydessä huomioitavat seikat ovat GOS:lle tuttuja lukuisten asiakkaille tehtyjen järjestelyjen ansiosta. Onnistuessaan yrityskaupan edut ovat merkittävät ja huolellisella valmistelulla riskit pienenevät puolin ja toisin.

”Yrityskaupat ovat toimenpide, johon jokaisen kasvuyhtiön strategian tulisi ottaa kantaa. Vaikka olemme toistaiseksi kasvaneet orgaanisesti, ei yrityskauppojen mahdollisuutta ole koskaan suljettu pois. Kun kuulimme TR Accountingin etsivän ostajaa liiketoiminnalleen ja pääsimme keskustelemaan asiasta tarkemmin, oli selvää, että tässä voisi olla erittäin hyvä mahdollisuus sekä GOS:lle että TR Accountingille. Liiketoimintakokonaisuus sopii GOS:lle loistavasti ja laajemman tarjoaman avulla asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin”, toteaa GOS:n toimitusjohtaja Aki Tusa.

Liiketoimintakaupan myötä TR Accountingin asiakaskunnalle avautuu koko GOS:n palvelutarjooma ja samalla tuttu yhteyshenkilö säilyy, kun TR Accounting Oy:n omistaja Tarja Rajamäki siirtyy GOS:n joukkoihin.  

Myös Tarja on erittäin tyytyväinen sopivan ostajan löytymiseen: ”Neuvotteluja liiketoimintakaupasta käytiin useiden tahojen kanssa mutta GOS:n kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen oli selvää, että asioista ajateltiin samalla tavalla. GOS:n kautta myös nykyinen asiakaskunta saa selvää lisäarvoa. Vahva osaaminen muun muassa rahoitus- ja raportointipuolella, sekä lakipalvelut tarjoavat nopean ja helposti lähestyttävän tavan pohtia eri mahdollisuuksia asiakasyritysten liiketoiminnan tueksi ja kasvattamiseksi.”

GOS on aina toiminut hyödyntäen parasta osaamistaan kaikista sen kolmesta toimipisteestä, Helsingistä, Turusta ja Oulusta. Siirtyvää liiketoimintaa tullaan hoitamaan Helsingin toimistolta, mutta koko GOS:n organisaatio on asiakasyritysten hyödynnettävissä.

”Olemme todella iloisia saadessamme Tarjan kokemuksen vahvistamaan GOS:n osaamista sekä päästessämme palvelemaan kasvavaa uutta asiakasjoukkoa”, Aki Tusa summaa.

Lisätietoja:

Aki Tusa, toimitusjohtaja, GOS Consulting Oy

aki.tusa@gos.fi

Oulun yliopiston professori Juha-Pekka Kallunki on kutsuttu GOS Consulting Oy:n hallituksen jäseneksi ja senior advisoriksi

Syyskuu 26, 2022

Kuvassa vasemmalta Miika Hakola ja Juha-Pekka Kallunki

Oululainen fintech -kasvuyhtiö GOS Consulting Oy on kutsunut Juha-Pekka Kallungin hallituksen jäseneksi ja senior advisoriksi. Kallunki on työskennellyt rahoituksen ja laskentatoimen professorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 1998. Pitkän akateemisen uran lisäksi hän on työskennellyt useiden yritysten hallituksissa, tällä hetkellä mm. Vakuutusyhtiö Fennian hallituksessa.

GOSsin toimintakonsepti on erittäin mielenkiintoinen. Nykypäivän taloushallinnon digitaalisuutta hyödyntävä rahoitusalusta tarjoaa yritystutkimustasoisen informaation kohdeyhtiöistä reaaliaikaisesti. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi pk-sektorin pääomahuollon järjestämisen markkinaehtoisesti, mikä on valtava edistysaskel vallitsevaan markkinaan. Omaisuusvakuudellisia joukkolainoja käytetään maailmalla paljon myös listaamattomien yritysten pääomahuollossa, mutta Suomessa toiminta on vielä alkumetreillä. Oulussa on pitkät perinteet tietoteknisen osaamisen liiketoiminnasta, ja GOS on mielestäni jatkoa tälle menestyspolulle”, Kallunki toteaa.

GOS Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja Miika Hakola on luonnollisesti erittäin tyytyväinen Kallungin tasoisen laskentatoimen ja rahoituksen huippuosaajan mukaan saamisesta: ”Kehittämämme uusi rahoitusalusta, GOS Holistic Financing Platform, yhdistää ammattimaiset rahoittajat ja rahoitusta hakevat yritykset. Tähän mennessä sen kautta on rahoitettu yrityksiä yhteensä jo yli 200 miljoonalla eurolla. Alustassa yhdistyy kirjanpidon, yritystutkimuksen ja rahoituksen korkean tason osaaminen, joten kukapa olisi parempi tiimimme uusi jäsen kuin alan johtava professori? Toivotamme Juha-Pekan lämpimästi tervetulleeksi mukaan rakentamaan seuraavaa oululaista menestystarinaa.

GOS Consulting Oy on vuonna 2015 perustettu, voimakkaasti kasvava taloushallinnon, yritystutkimuksen ja rahoituksen asiantuntijayritys. Yhtiöllä on toimipisteet Oulussa, Turussa sekä Helsingissä ja niissä työskentelee yhteensä yli 50 asiantuntijaa.