Veritas mukaan sijoittajaksi GOS Private Debt I Ky -rahastoon

Maaliskuu 27, 2024

GOS Yritysrahoitus Oy:n perustama GOS Private Debt I Ky -velkarahasto on saanut uuden sijoittajan, Veritas Eläkevakuutuksen.

Sijoittajina pilottirahastossa ovat jo aiemmin mukana valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Säästöpankki sekä GOS Group Oyj. Rahasto tarjoaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta lähtökohtaisesti kassavirtapositiivisille pk-yrityksille.

”Rahasto perustettiin toukokuussa 2020 ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Rahaston tavoitteena oli todentaa markkinakysyntää ja rakentaa toimintamallia laajemman portfolion hallinnointia varten. Olemme erittäin tyytyväisiä todetessamme, että rahasto on vastannut kysyntään ja nyt on perusteltua kasvattaa toimintaa. Koemme, että Veritas on erinomainen kumppani rahastolle ja toivotamme heidät mitä lämpimimmin tervetulleeksi”, kertoo toimitusjohtajamme Aki Tusa.

Uuden sijoittajan myötä rahaston sijoitusperiodia on jatkettu kahdella vuodella.

“Meille on ilo olla mukana sijoittajana GOS Private Debt I Ky -rahastossa. Uskon, että rahasto tarjoaa hyvän tuottomahdollisuuden ja tukee samalla suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kehitystä”, sanoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund.

Rahaston rahoituspäätökset perustuvat tarkkaan taloudelliseen analyysiin. Rahoitettavalla kohdeyhtiöllä tulee olla todennettavissa oleva luoton takaisinmaksukyky. Lainoitettava yhtiö sitoutuu avaamaan pääsyn kirjanpitodataan, joka auditoidaan ja analysoidaan kuukausitasolla GOS:n riskienhallintajärjestelmillä. Tämä mahdollistaa luoton ehtojen dynaamisen kytkennän kohdeyrityksen tilanteeseen, mikä on sekä rahoittajan että kohdeyrityksen etu.

”Rahaston uudenlainen kohdeyritysten seuranta ja riskienhallinta on toiminut suunnitellusti, vaikka toki matkan varrella on opittu paljon”, Tusa kertoo.

Lisätietoja:

Aki Tusa, 050 538 9682

aki.tusa@gos.fi

Veritas Eläkevakuutus on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta (TyEL- ja YEL-vakuutukset). Veritas sijoittaa tulevia eläkkeitä varten kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata eläkkeiden kestävä rahoitus.

GOS Group Oyj on vuonna 2015 perustettu taloushallinnon ja rahoituksen asiantuntijayritys. GOS tuottaa rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita yritysten, rahoittajien, pääomasijoittajien sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Palvelut kattavat yritysrahoituksen, yritystutkimuksen, tilitoimistopalvelut ja lakipalvelut. GOS Private Debt I Ky velkarahasto rahoittaa suomalaisia pk-yrityksiä vieraan pääoman ehtoisin instrumentein.

GOS Group Oyj:n Juho Ketola vierailijaluennoitsijana Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla

Helmikuu 9, 2024

Yritystutkimustiimissämme managerina toimiva Juho Ketola kävi pitämässä vierailijaluennon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Advanced Financial Statement Analysis -opintojaksolla. Luennon aiheena oli analyysi vieraan pääoman ehtoisessa rahoituksessa. Luennolla Juho käsitteli GOS Group Oyj:n tapaa tehdä luottoanalyysia, ja vertaili GOSsin prosesseja sekä rahoituspolitiikkaa muun muassa pankkirahoituksiin.

Juhon kokemukset luennosta:

”Ensinnäkin oli mukava päästä luennoimaan luottoanalyysista maisterivaiheen opiskelijoille. Toivottavasti luento antoi opiskelijoille syvällisen näkemyksen vieraan pääoman ehtoisesta analyysista ja rahoituksesta käytännössä. Luennon tavoitteena oli myös selkeyttää valmistumisen kynnyksellä olevien opiskelijoiden urasuunnitelmia, ja antaa aihetta suuntautua vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen.”

Kutsu vierailijaluennoitsijaksi Oulun yliopistolle on GOS Group Oyj:n tavoitteiden ja arvojen mukaista kehitystä. Arvojamme ovat välittäminen, asiantuntijuus, yhteistyö ja laatu, ja ne hienolla tavalla yhdistyvät Oulun yliopiston kutsussa.

Laaja-alainen kumppanuus Olokodon kasvun tukena

Tammikuu 19, 2024

Vuonna 2012 perustettu Olokoto Oy suunnittelee ja rakentaa upeita, kokonaisvaltaista luontokokemusta tarjoavia tilaelementtejä.

Yhtiön tuotteet vaalivat yksinkertaisuutta, kauneutta ja rauhaa. Samalla ne ovat modulaarisesti laajennettavia, paikasta toiseen siirrettäviä ja edistyksillä älyratkaisuilla varustettuja rakennuksia, joissa suuri lasikatto yhtyy saumattomasti massiivipuurakenteeseen ja siihen sulautettuihin panoraamaikkunoihin. Yhtiölle tärkeää on tuotteidensa tinkimätön laatu – ne tehdään kestävistä ja laadukkaista materiaaleista.

Tuotteet rakennetaan tehtaalla sisätiloissa ja toimitetaan asiakkaille täysin valmiina. Olokoto sopii niin ympärivuotiseen asumiseen kuin loma- ja majoitusratkaisuksi ja mikä parasta, ne ovat täysin suomalaisia.

Meidän ja Olokodon yhteistyö on ollut pitkää ja monipuolista. ”Olemme olleet GOSsin asiakkaita alusta asti eli jo useiden vuosien ajan”, kertoo Olokodon toimitusjohtaja Ilmari Mäenpää. ”GOS on ennen kaikkea asiakasta kuunteleva. Olemme aina saaneet vastauksen nopeasti ja tehokkaasti”, hän lisää.

Kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi Olokodolle tuotetaan reaaliaikaista raportointia GOS Financial Modeling Analysis -työkalulla. Raportoinnin avulla yhtiön kasvu ja kehittyminen ovat mahdollisia, sillä yhtiön sisäisille päätöksille on olemassa hyvät, realistiset ja ennen kaikkea reaaliaikaiset näköalat. Lisäksi laadukas raportointimateriaali on ollut edistämässä ja nopeuttamassa myös muita yhtiön tarpeita, kuten rahoituksen saamista.

Ilmari Mäenpää kokee, että yhteistyömme on tukenut heidän kasvupolkuaan juuri yhtiölle sopivalla tavalla.

”GOSsin palvelun laadukkuus yhdistettynä vahvaan asiantuntemukseen, henkilökohtaisuuteen ja ketteryyteen on ollut meille suurena apuna liiketoiminnassamme. GOSsin tekemiin laskelmiin voi aina luottaa ja palvelu on kokonaisuudessaan asiantuntevaa ja henkilökohtaista.  Kirjanpitäjämme on erittäin ammattitaitoinen ja toimialamme erikoispiirteet tunteva”, kehuu Ilmari.

Olemme ylpeitä saadessamme olla tukemassa Olokotoa ja hienon suomalaisen tuotteen kulkua kohti yhä suurempaa tunnettuutta ja menestystä.

ESG vaatimukset osaksi yrityksen rahoitusprosessia

Heinäkuu 19, 2023

Euroopan Unionin komissio julkaisi vuonna 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio on valmistellut Sustainable Finance -sääntelykokonaisuuden osana komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, EU:n pääomamarkkinaunionihanketta ja kestävän kehityksen sopimuksia (YK 2030 ja Pariisin sopimus).

Yritysrahoituksen sääntelyn lisääntymisen onkin luonut tarpeen tehokkaammille prosesseille selonoton ja riskienhallinnan vaateiden täyttämiseksi. GOS Group on kehittänyt tätä varten digitaalisen rahoituksen infrastruktuurin pankeille, muille finanssialan instituutioille ja ammattimaisille yritysrahoituksen toimijoille. Jatkona tälle kehitystyölle GOS tulee luomaan nykyisen rahoitusalustan rinnalle digitaalinen ESG-prosessin täyttämään EU:n komission finanssimarkkinatoimijoille asettamat SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vaateet.

SFDR:n vaatimusten soveltaminen koskee jo nyt kaikkia finanssimarkkinatoimijoita koosta riippumatta. Tästä syystä mm.  ESG-toimintamallit on arvioitava uudelleen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi rahastosijoittajille annettavien rahoitustuotteita koskevien materiaalien on oltava uuden sääntelyn mukaisia comply or explain -periaatteella.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

Miika Hakola, partner

GOS Group Oyj

miika.hakola@gos.fi

+358 400 937 026

GOS Academy antaa korkeakouluopiskelijoille erinomaista kokemusta taloushallinnon alalta

Maaliskuu 17, 2023

GOS Academy käynnistyi tänään jo kuudennen kerran. Academyn kautta GOS Group Oyj:ssä on oppilaitosyhteistyöstä erittäin vahvaa kokemusta. Vuosittain järjestettävässä GOS Academyssä korkeakouluopiskelijat pääsevät tutustumaan käytännössä taloushallinnon järjestelmiin, eri tiimeihin, asiantuntijoiden tehtäviin ja ennen kaikkea taloushallinnon digitaalisuuteen. GOS Group Oyj tarjoaa opiskelijoille upeat puitteet toimialaan tutustumiseen ja taloushallinnon monipuolisiin työtehtäviin.  

GOS Academyn keväisin järjestettävässä osuudessa opiskelijat kokoontuvat etätapaamisissa, joissa GOS Group Oyj:n eri yhteistyökumppanit esittelevät järjestelmiään. Opiskelijat saavat myös akatemian aikana mielenkiintoisia tehtäviä GOSin tiimeistä. 

” Finagon Procountor on Suomen eniten käytetty sähköisen taloushallinnon ohjelmisto tilitoimistojen käytössä. Mielestämme on tärkeää, että tulevat taloushallinnon osaajat saavat käytännön läheistä opetusta moderneilta kumppaneiltamme. Finago tarjoaa tilitoimiston harjoittelijoille maksutonta ohjelmistokoulutusta Procountorin käyttöön ja tilitoimisto opastaa heitä käytännön kirjanpitoon. Tämä on toimiva yhdistelmä. Henri Oilinki, Accountor Finago Oy ”

Yhteistyöoppilaitokset hyväksi lukevat GOS Academyn ohjelman osaksi opiskelijan opintoja. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on tehty jo vuosia yhteistyötä ja akatemia integroituu osaksi työelämälähtöistä yhteistyöopintojaksoa. Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Reinikainen kuvailee yhteistyötä seuraavasti:

Yhteistyöopintojakso GOS Group Oyj:n kanssa on antanut opiskelijalle hyvän mahdollisuuden saada tietoa käytännön työstä tilitoimistossa. Erityisen mielenkiintoista heistä on ollut päästä tutustumaan erilaisiin taloushallinnon järjestelmiin. Yhteistyö täydentää ja syventää opinnoissa opittua erittäin hyvin. Moni osallistuja on myös päässyt jatkamaan yhteistyötä harjoittelujakson merkeissä ja on myös saanut opinnäytteen aiheen GOS:lta. Mielestäni yhteistyö hyödyttääkin hienosti kaikkia osapuolia.”

GOS Academyssä on toista vuotta ollut mukana myös Turun ammattikorkeakoulu.

Oulun tapaan akatemiayhteistyö integroituu osaksi opintoja. Yhteistyön avulla opiskelijat saavat laajemman näkökulman taloushallinnon käytänteisiin. Akatemiayhteistyö on todettu toimivaksi ja sitä tullaan jatkamaan. Kertoo Katja Repo Turun ammattikorkeakoulusta.

GOS Academystä on erinomaisia tuloksia ja opiskelijat saavat hyvät eväät siirtyä eteenpäin opinnoissaan. Academyn polku johtaa useilla opiskelijoilla pidempään ammattiharjoitteluun, jonka aikana heillä on omat GOSin asiantuntijat mentoreina tukemassa työssä kehittymistä ja oppimista. GOS Academy on siis tärkeä väylä opiskelijalle kohti työelämää ja useat jatkavat työsuhteeseen GOSilla. GOS Academy on rakennettu opiskelijoille kasvupoluksi taloushallinnon tehtäviin.

Kiinnostuitko GOS Academystä? Lisätietoja GOS Academystä ja oppilaitosyhteistyöstä antaa Elina Petänen, HR-päällikkö.

GOS Consulting Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, uudeksi nimeksi GOS Group Oyj

Helmikuu 9, 2023

Yritysrahoitukseen ja yritysten taloushallintoon keskittynyt FinTech -kasvuyhtiö GOS Consulting Oy on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Samalla yhtiön nimi muuttui – uusi nimi on GOS Group Oyj. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan lähtien, ja tällä hetkellä sen toiminta painottuu rahoituspalveluiden tuottamiseen suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

GOS Group Oyj:n liiketoiminnan keihäänkärkenä on yhtiön kehittämä Holistic Financing Platform -rahoitusalusta, joka tarjoaa rahoituksen ja talousraportoinnin digitaalisen infrastruktuurin rahoittajille ja asiakasyrityksille. Palvelun käyttäjiä ovat pankit ja muut finanssialan instituutiot sekä muut yritysrahoituksen toimijat. Palvelua hyödyntävät myös tarkkaa, ajantasaista talousraportointia tarvitsevat yritykset.

GOS Group Oyj:n rahoituspalvelut -liiketoiminta laajenee voimakkaasti, sillä markkinoilla on selvä tarve pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen uusille ratkaisuille.

”Valmistaudumme jo seuraavaan kasvuvaiheeseen, ja nimenmuutos ja muuttuminen julkiseksi yhtiöksi on luonnollinen askel tässä prosessissa”, GOS Groupin hallituksen puheenjohtaja Miika Hakola toteaa.

Holistic Financing Platform -rahoitusalusta yhdistää tehokkaasti rahoitusta tarvitsevat yritykset ja rahoitusta tarjoavat tahot. Tarvittaessa GOS on myös itse mukana rahoittajana omalla GOS Private Debt I Ky rahastolla joko osarahoittajana tai päärahoittajana.

GOS Group Oyj:n laaja palvelutarjonta kattaa yritysrahoituksen palveluiden lisäksi myös taloushallinto-, controller- ja lakipalvelut. GOS tarjoaa myös erityisesti rahoittajille suunnattuja yritystutkimus- ja analyysipalveluita.

Lisätietoja: Miika Hakola, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 937 026

GOS vahvistaa palveluitaan pääkaupunkiseudulla yritysoston myötä

Marraskuu 1, 2022

Aki Tusa ja Tarja Rajamäki

TR Accounting Oy:n liiketoiminta osaksi GOS Consulting Oy:tä.

GOS Consultingin kasvu on ollut voimakasta heti sen perustamisvuodesta 2015 lähtien. Kasvu on toistaiseksi ollut orgaanista, vaikka aika ajoin erilaisia yrityskauppavaihtoehtojakin on mietitty. Yrityskauppojen haasteet ja kauppojen yhteydessä huomioitavat seikat ovat GOS:lle tuttuja lukuisten asiakkaille tehtyjen järjestelyjen ansiosta. Onnistuessaan yrityskaupan edut ovat merkittävät ja huolellisella valmistelulla riskit pienenevät puolin ja toisin.

”Yrityskaupat ovat toimenpide, johon jokaisen kasvuyhtiön strategian tulisi ottaa kantaa. Vaikka olemme toistaiseksi kasvaneet orgaanisesti, ei yrityskauppojen mahdollisuutta ole koskaan suljettu pois. Kun kuulimme TR Accountingin etsivän ostajaa liiketoiminnalleen ja pääsimme keskustelemaan asiasta tarkemmin, oli selvää, että tässä voisi olla erittäin hyvä mahdollisuus sekä GOS:lle että TR Accountingille. Liiketoimintakokonaisuus sopii GOS:lle loistavasti ja laajemman tarjoaman avulla asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin”, toteaa GOS:n toimitusjohtaja Aki Tusa.

Liiketoimintakaupan myötä TR Accountingin asiakaskunnalle avautuu koko GOS:n palvelutarjooma ja samalla tuttu yhteyshenkilö säilyy, kun TR Accounting Oy:n omistaja Tarja Rajamäki siirtyy GOS:n joukkoihin.  

Myös Tarja on erittäin tyytyväinen sopivan ostajan löytymiseen: ”Neuvotteluja liiketoimintakaupasta käytiin useiden tahojen kanssa mutta GOS:n kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen oli selvää, että asioista ajateltiin samalla tavalla. GOS:n kautta myös nykyinen asiakaskunta saa selvää lisäarvoa. Vahva osaaminen muun muassa rahoitus- ja raportointipuolella, sekä lakipalvelut tarjoavat nopean ja helposti lähestyttävän tavan pohtia eri mahdollisuuksia asiakasyritysten liiketoiminnan tueksi ja kasvattamiseksi.”

GOS on aina toiminut hyödyntäen parasta osaamistaan kaikista sen kolmesta toimipisteestä, Helsingistä, Turusta ja Oulusta. Siirtyvää liiketoimintaa tullaan hoitamaan Helsingin toimistolta, mutta koko GOS:n organisaatio on asiakasyritysten hyödynnettävissä.

”Olemme todella iloisia saadessamme Tarjan kokemuksen vahvistamaan GOS:n osaamista sekä päästessämme palvelemaan kasvavaa uutta asiakasjoukkoa”, Aki Tusa summaa.

Lisätietoja:

Aki Tusa, toimitusjohtaja, GOS Consulting Oy

aki.tusa@gos.fi

Oulun yliopiston professori Juha-Pekka Kallunki on kutsuttu GOS Consulting Oy:n hallituksen jäseneksi ja senior advisoriksi

Syyskuu 26, 2022

Kuvassa vasemmalta Miika Hakola ja Juha-Pekka Kallunki

Oululainen fintech -kasvuyhtiö GOS Consulting Oy on kutsunut Juha-Pekka Kallungin hallituksen jäseneksi ja senior advisoriksi. Kallunki on työskennellyt rahoituksen ja laskentatoimen professorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 1998. Pitkän akateemisen uran lisäksi hän on työskennellyt useiden yritysten hallituksissa, tällä hetkellä mm. Vakuutusyhtiö Fennian hallituksessa.

GOSsin toimintakonsepti on erittäin mielenkiintoinen. Nykypäivän taloushallinnon digitaalisuutta hyödyntävä rahoitusalusta tarjoaa yritystutkimustasoisen informaation kohdeyhtiöistä reaaliaikaisesti. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi pk-sektorin pääomahuollon järjestämisen markkinaehtoisesti, mikä on valtava edistysaskel vallitsevaan markkinaan. Omaisuusvakuudellisia joukkolainoja käytetään maailmalla paljon myös listaamattomien yritysten pääomahuollossa, mutta Suomessa toiminta on vielä alkumetreillä. Oulussa on pitkät perinteet tietoteknisen osaamisen liiketoiminnasta, ja GOS on mielestäni jatkoa tälle menestyspolulle”, Kallunki toteaa.

GOS Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja Miika Hakola on luonnollisesti erittäin tyytyväinen Kallungin tasoisen laskentatoimen ja rahoituksen huippuosaajan mukaan saamisesta: ”Kehittämämme uusi rahoitusalusta, GOS Holistic Financing Platform, yhdistää ammattimaiset rahoittajat ja rahoitusta hakevat yritykset. Tähän mennessä sen kautta on rahoitettu yrityksiä yhteensä jo yli 200 miljoonalla eurolla. Alustassa yhdistyy kirjanpidon, yritystutkimuksen ja rahoituksen korkean tason osaaminen, joten kukapa olisi parempi tiimimme uusi jäsen kuin alan johtava professori? Toivotamme Juha-Pekan lämpimästi tervetulleeksi mukaan rakentamaan seuraavaa oululaista menestystarinaa.

GOS Consulting Oy on vuonna 2015 perustettu, voimakkaasti kasvava taloushallinnon, yritystutkimuksen ja rahoituksen asiantuntijayritys. Yhtiöllä on toimipisteet Oulussa, Turussa sekä Helsingissä ja niissä työskentelee yhteensä yli 50 asiantuntijaa.

Hammas & Hammas luottaa GOS Consultingin asiakaslähtöisiin palveluihin

Elokuu 23, 2022

Kuvissa vasemmalta Otto Palva, Aki Tusa, Matteus Salonen.

Kokeneet ja paljon nähneet hammaslääkärikollegat Matteus Salonen ja Otto Palva pyörittelivät ajatusta omasta hammaslääkäripalveluista, hammaslääkärin vastaanotosta, jossa yhdistyvät erinomainen teknologia, – ammattitaito ja -asiakaskokemus. Matteus ja Otto asettivat itsensä asiakkaan asemaan ja ajatuksesta jalostui empaattinen ja kotoisa hammaslääkärin vastaanotto, jossa viihtyvät niin asiakkaat kuin hammaslääkäritkin. Hammas & Hammas oli syntynyt.

Vuonna 2021 yritys oli selvinnyt kunnialla Koronan aiheuttaman poikkeustilan tuomista haasteista sekä onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa. Kasvun haluttiin jatkuvan ja sopiva strategia jatkoa ajatellen olisi löydettävä. Samalla yrityksen kirjanpitoon toivottiin samanlaista kommunikoivaa ja asiakaslähtöistä otetta, mitä Hammas & Hammas itse tuottaa asiakkailleen. Vaihtoehtoja pohdittaessa käännyttiin GOS Consulting puoleen.

Yhteistyö aloitettiin keväällä 2021 mallintamalla yrityksen taloudellinen tilanne ja luomalla ennusteet suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. ”Olimme pyöritelleet Oton kanssa ajatuksia ja tehneet itse laskelmia, mutta oli erittäin tärkeää, että joku ulkopuolinen taho katsoi ovatko ajatuksemme realistisia. GOS teki yrityksellemme talouden seurantaan ja tulevaisuuden mallinnuksiin Dashboardin, jonka kautta rahoitusvaihtoehtoja oli selkeä pohtia ja miettiä mikä olisi paras tapa edetä. Dashboardin läpikäynti antoi myös hyvän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta eri tunnuslukujen valossa.”, kertoo Hammas & Hammas toimitusjohtaja, hammaslääkäri Matteus Salonen.

Pian Dashboardin valmistumisen jälkeen GOS otti hoitaakseen myös Hammas & Hampaan kirjanpidon. ”Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, miten GOS hoiti taloudellisen mallinnuksen ja vuorovaikutus oli erinomaista. Näin ollen aloimme myös keskustella miten yhteistyötä voisi laajentaa”, Matteus jatkaa.  ”Terveydenhuollon ja hammashoidon toimialalla on muutamia erityispiirteitä, joiden osalta on erityisen tärkeää, että kirjanpitäjällä on toimialakohtaista asiantuntemusta. Näitä erityispiirteitä ovat mm alv-kantojen vaihtelu ja toiminnanohjausjärjestelmät. GOSsilta Hammas & Hampaan kirjanpidon otti hoitaakseen Ilona Paurola, joka on huippuosaaja kyseiseen toimialaan liittyen”, GOS Consultingin toimitusjohtaja, partner Aki Tusa avaa.  

Hammas & Hammas kasvaa nyt hyvää vauhtia ja empaattista hammashoitoa on tarjolla entistä useammalle. Toimipisteitä on jo neljä ja asiakaspalvelun sydämenasiakseen kokevaa henkilökuntaakin jo toistakymmentä. ”Palvelemme Matteuksen kanssa asiakkaita itsekin hammaslääkäreinä, joten meille on erityisen tärkeää, että fokus voidaan laittaa itse toimintaan. Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että kirjapitoon, talouden seurantaan ja tulevaisuuden mallinnuksiin sekä mahdollisiin rahoituksiin on käytössämme luotettava kumppani. GOS Consulting täyttää nämä kaikki vaatimukset jopa paremmin mitä olisimme voineet kuvitellakaan. Voin suositella GOSsia kaikille erittäin lämpimästi”, Hammas & Hammas hallituksen puheenjohtaja, hammaslääkäri Otto Palva kiittää.

Tammet Oy:n kasvuun merkittävää apua Gos Consultingilta

Kesäkuu 23, 2022

Tammet Oy

Perustettu: 1948

Toimiala: Metalliteollisuus

Liikevaihto 2021: 14 800 000€

HTV: 62

Tammetin kasvu on ollut viime vuodet merkittävää ja vuoden 2021 lopulla yhtiö otti yhteyttä GOSsiin, jotta kasvuun valmistaudutaan myös rahoituksellisesti ja huomioidaan myös rahoittajien vaatimukset liiketoiminnan mallinnuksessa sekä raportoinnissa. ”Tavoitteena lähtötilanteessa oli järjestellä yhtiön koko rahoitus vastaamaan nykytilaa ja nousevia liiketoiminnan volyymeja – näin myös tehtiin. Yhtiön rahoitustarpeet sisälsivät käyttöpääomaa sekä investointeja. Näiden asioiden mallintaminen rahoittajille, rahoitustarpeiden esittäminen sekä tulevaisuudessa kuukausittainen raportointi olivat ensisijaisia ”, GOSsin rahoituksista vastaava osakas Marko Nieminen kertoo.

GOS on jo pitkään tuottanut tätä pitkän aikavälin rahoitus- ja raportointipalvelua, jotta yhtiöiden rahoittajien välinen informaatio ja tarpeet olisivat lähes reaaliaikaisesti osapuolien tiedossa. ”Yhtiöiden rahoitusjärjestelyt eivät koskaan ole vain yhden hetken asioita, rahoitusprosessit pitää hallita pitkäjänteisesti samalla tavalla kuin kaikki muutkin, jotta asiat sujuu hyvin”, toteaa Marko.

Tammet Oy on Tammisaaressa toimiva metallialan yritys. Tammet on perustettu vuonna 1948 ja tuotteista metalliverkko on ollut aina enemmän tai vähemmän keskiössä. Nykyisistä tuotteista on hyvä mainita työmaaturvallisuuskonsepti, johon kuuluviin putoamissuojiin Tammet Oy pystyy tarjoamaan täydellisen kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat oma tuotekehitys, oma testaustoiminto eri maiden standardeille sekä oma lopputuotanto asiakkaille.

”Saimme GOSsilta käyttöön raportoinnin tuloksen, taseen ja kassavirran osalta. Raportointia päivitetään GOS Dashboard työkalulla reaaliajassa, jolloin myös rahoittajat pysyvät hyvin tilanteen tasalla. Raportoinnin ansiosta meidän on helpompi hallita kasvua ja tehdä siihen liittyen oikeat päätökset esimerkiksi rahoitusten suhteen sekä esitellä ne erittäin sujuvasti rahoittajille. Marko Niemisen ammattitaidosta on tähän liittyen ollut suuri apu. Lisäksi GOS Private Debt -rahaston rahoitus sopi meille erinomaisesti kyseiseen ajanhetkeen. Saimme siis GOSsilta kaiken tarvitsemamme kasvun tueksi ja tämä yhteistyö jatkuu”, Jan summaa asian Tammetin osalta.

GOS Consulting kasvua tukemassa

Vienti on nykypäivänä todella iso osa Tammet Oy:n liiketoimintaa. ”75% liikevaihdostamme tulee viennistä. Toki kotimaankin markkinat ovat meille tärkeät, mutta kasvua on etenkin viennin osalta. Suurin osa vientimarkkinoistamme on Pohjois-Euroopassa ja Kanadassa. Lisäksi suuret Euroopan maat, kuten Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat meille koko ajan kasvavia markkinoita”, Tammet Oy:n toimitusjohtaja Jan Silèn kertoo.

Tammet on saanut merkittävää apua GOS Consultingilta kasvun hallitsemikseksi. ”Meille selvisi, että GOS tekee rahoitusjärjestelyjä, joissa mukana on myös pankit ja Finnvera. Tämän lisäksi tiedossa oli, että GOS Private Debt -rahasto rahoittaa kasvavia yrityksiä. Samaan aikaan olimme tilanteessa, jossa meillä oli näköpiirissä huomattava kasvu, mutta se vaatisi lisärahoitusta. Olimme yhteydessä GOSsin Marko Niemiseen ja tämän jälkeen asiat järjestyivät hienosti”, Jan taustoittaa.