Arvonlisäverokanta muuttuu, oletko valmis?

Heinäkuu 5, 2024

Arvonlisäverotus on keskeinen osa yritystoimintaa Suomessa, ja mahdolliset muutokset siinä vaikuttavat laajasti yritysten toimintaan ja taloudenpitoon.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 1. syyskuuta 2024 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Eduskunta on hyväksynyt muutoksen, joten muutos on erittäin todennäköinen, vaikka lakia ei ole vielä vahvistettu. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia.

Muutokset tulevat siis voimaan pian kesälomakauden jälkeen, joten on aika tarkastella, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa.

Mitä yrityksen tulee tehdä?

Päivitä hinnastot:

Kaikki yritykset, jotka myyvät verollisia tuotteita tai palveluita, joutuvat päivittämään hintansa vastaamaan uutta arvonlisäverokantaa. Tämä koskee sekä kuluttajille että yritysasiakkaille myytäviä tuotteita ja palveluita. Arvonlisäveron korotus näkyy etenkin kuluttajan kukkarossa, joten moni joutuu muutoksen myötä miettimään hinnoitteluaan. Kalliimmissa tuotteissa korotetun arvonlisäveron siirtäminen suoraan kuluttajahintaan voi vaikuttaa ostohalukkuuteen. Toisaalta kuluttajahinnan pitäminen ennallaan on pois yrittäjän katteesta eikä siten järkevää.

Tarkista sopimukset:

Käy läpi voimassa olevat sopimukset ja niiden ehdot ja tarkista, miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa niissä oleviin hintoihin. Tarkasta, onko sopimuksissa sovittu myyntihinnan sisältävän arvonlisävero vai tuleeko se kauppahinnan päälle. Jos kauppahinta sisältää arvonlisäveron, on ehkä tarpeen päivittää sopimukset. Uusiin sopimuksiin tulisi tehdä hinnankorotus, jotta yrityksenne kannattavuus säilyisi ennallaan. Jos taas arvonlisävero tulee kauppahinnan päälle, sopimuksilla on hyvä olla maininta, että kauppahinnan päälle tulee ”kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero”.  Tällöin aktiivisia toimia arvonlisäveron muuttuessa ei tarvita.

Huomioittehan, että uusi arvonlisäverokanta 25,5 % koskee myös ennen syyskuuta tehtyjä sopimuksia ja tarjouksia, jos tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan vasta 1.9. jälkeen. Ratkaisevaa on toimituksen tai suorituksen ajankohta.

Oikea arvonlisävero laskuille:

Arvonlisäverokannan korotus näkyy niin yritysten myyntilaskutuksessa kuin ostolaskuissakin. Yksinkertaistettuna vanhan verokannan mukaisia laskuja ei voi enää lähettää 1.9.2024 tapahtuvan muutoksen jälkeen. Tämä edellyttääkin valmiiksi tehtyjen lähetysvalmiiden laskujen päivittämistä uuden arvonlisäverokannan mukaiseksi.

Laskuissa tulee olla oikea arvonlisäveroprosentti ja se, kumpaa prosenttia laskulla käytetään, riippuu tuotteen tai palvelun toimitushetkestä (suoriteperusteisuus) ellei kyseessä ole ennakkolaskutus, jolloin prosentti riippuu maksuhetkestä.

Ennen 1.9.2024 tehdyt työt ja luovutetut tavarat laskutetaan 24 % arvonlisäverolla ja vastaavasti 1.9. jälkeen tapahtuvat luovutukset ja työt 25,5 % arvonlisäveron mukaan.

Jos käytössänne on ennakkolaskutus, sovelletaan maksuperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että sovellettava arvonlisäverokanta määräytyy todellisen maksuhetken mukaan eikä suoriteperiaatteen mukaan.

Pidempiaikaisiin projekteihin, jotka ovat kesken arvonlisäverokannan muuttuessa, sovelletaan joko yleistä säännöstä tai ennakkomaksujen sääntöä. Käytettävän arvonlisäveroprosentin määrittää laskutustapa eli jos projektia laskutetaan osissa projektin aikana, ne laskut, jotka lähetetään ennen 1.9, sisältävät arvonlisäveron 24 % ja tämän jälkeen laskutetut osat arvonlisäveron 25,5 %. Jos lasku projektista lähetetään vasta projektin päätyttyä ja päättymisajankohta on 1.9 jälkeen, laskun arvonlisäverokanta on 25,5 %.

Annettuihin alennuksiin sovelletaan vastaavasti verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Jos kyseessä on esimerkiksi vuosialennus, voidaan annettu alennus jakaa suhteellisesti ajan kulumisen mukaan eri verokannoille. Vaihtoehtoisesti alennuksen verokanta voidaan jakaa hankintojen todellisen jakauman mukaisesti.

Vaikutukset ohjelmistoihin ja järjestelmiin:

Varmista, että arvonlisäverokannan muutos on huomioitu yrityksesi käyttämissä ohjelmistoissa ja järjestelmissä. Käytössänne voi olla hyvinkin monenlaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja esimerkiksi toiminnanohjaukseen, kassanhallintaan, taloushallintoon, palkkahallintoon ja reskontran hoitoon liittyen, sekä vaikkapa verkkokauppa-alusta. Varmistattehan yhdessä järjestelmätoimittajienne kanssa, vaatiiko tuleva muutos teiltä joitakin toimenpiteitä, kuten järjestelmän tai ohjelmiston päivittämistä tai muuta erityistä huomiointia muutoksen hetkellä. Huomioittehan, että ALV-muutos voi vaikuttaa myös järjestelmien ja ohjelmistojen välisiin rajapitoihin ja integraatioihin, joten on tärkeää varmistaa näiden toimivuus ennen muutoksen voimaantuloa.

Kouluta henkilökunta:

On tärkeää, että koko henkilökunta on tietoinen arvonlisäverokannan muutoksesta ja ymmärtää sen vaikutukset yrityksen toimintaan. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka vastaavat laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Esimerkiksi järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajat tarjoavat parhaillaan koulutuksia aiheesta, ja jokaiselle yritykselle löytyykin varmasti sopiva koulutus.

Kirjanpito:

Arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa myös kirjanpitoon. GOSsin käyttämät kirjanpito-ohjelmistot ovat pilvipohjaisia, ja siten ketterästi muutokseen taipuvia. Ohjelmistotalot ovat luvanneet tehdä kaikkensa, että muutos olisi mahdollisimman mutkaton.  

Seuraamme GOSsilla verokannan muutokseen liittyvää uutisointia ja ohjeistusta tarkasti ja huolehdimme, että olemme tilitoimistona valmiita auttamaan asiakkaitamme muutoksessa. Varmasti eteen tulee kuitenkin monia tilanteita, joita on pohdittava yhdessä yrittäjän ja kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä onkin matalan kynnyksen yhteydenpito muutoksen liittyvissä kysymyksissä.

Lue aiheesta lisää verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa