ESG vaatimukset osaksi yrityksen rahoitusprosessia

Heinäkuu 19, 2023

Euroopan Unionin komissio julkaisi vuonna 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio on valmistellut Sustainable Finance -sääntelykokonaisuuden osana komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, EU:n pääomamarkkinaunionihanketta ja kestävän kehityksen sopimuksia (YK 2030 ja Pariisin sopimus).

Yritysrahoituksen sääntelyn lisääntymisen onkin luonut tarpeen tehokkaammille prosesseille selonoton ja riskienhallinnan vaateiden täyttämiseksi. GOS Group on kehittänyt tätä varten digitaalisen rahoituksen infrastruktuurin pankeille, muille finanssialan instituutioille ja ammattimaisille yritysrahoituksen toimijoille. Jatkona tälle kehitystyölle GOS tulee luomaan nykyisen rahoitusalustan rinnalle digitaalinen ESG-prosessin täyttämään EU:n komission finanssimarkkinatoimijoille asettamat SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vaateet.

SFDR:n vaatimusten soveltaminen koskee jo nyt kaikkia finanssimarkkinatoimijoita koosta riippumatta. Tästä syystä mm.  ESG-toimintamallit on arvioitava uudelleen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi rahastosijoittajille annettavien rahoitustuotteita koskevien materiaalien on oltava uuden sääntelyn mukaisia comply or explain -periaatteella.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

Miika Hakola, partner

GOS Group Oyj

miika.hakola@gos.fi

+358 400 937 026