ESG vaatimukset osaksi yrityksen rahoitusprosessia

Heinäkuu 19, 2023

Euroopan Unionin komissio julkaisi vuonna 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio on valmistellut Sustainable Finance -sääntelykokonaisuuden osana komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, EU:n pääomamarkkinaunionihanketta ja kestävän kehityksen sopimuksia (YK 2030 ja Pariisin sopimus).

Yritysrahoituksen sääntelyn lisääntymisen onkin luonut tarpeen tehokkaammille prosesseille selonoton ja riskienhallinnan vaateiden täyttämiseksi. GOS Group on kehittänyt tätä varten digitaalisen rahoituksen infrastruktuurin pankeille, muille finanssialan instituutioille ja ammattimaisille yritysrahoituksen toimijoille. Jatkona tälle kehitystyölle GOS tulee luomaan nykyisen rahoitusalustan rinnalle digitaalinen ESG-prosessin täyttämään EU:n komission finanssimarkkinatoimijoille asettamat SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vaateet.

SFDR:n vaatimusten soveltaminen koskee jo nyt kaikkia finanssimarkkinatoimijoita koosta riippumatta. Tästä syystä mm.  ESG-toimintamallit on arvioitava uudelleen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi rahastosijoittajille annettavien rahoitustuotteita koskevien materiaalien on oltava uuden sääntelyn mukaisia comply or explain -periaatteella.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:

Miika Hakola, partner

GOS Group Oyj

miika.hakola@gos.fi

+358 400 937 026

GOS Consulting Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, uudeksi nimeksi GOS Group Oyj

Helmikuu 9, 2023

Yritysrahoitukseen ja yritysten taloushallintoon keskittynyt FinTech -kasvuyhtiö GOS Consulting Oy on muuttunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Samalla yhtiön nimi muuttui – uusi nimi on GOS Group Oyj. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan lähtien, ja tällä hetkellä sen toiminta painottuu rahoituspalveluiden tuottamiseen suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

GOS Group Oyj:n liiketoiminnan keihäänkärkenä on yhtiön kehittämä Holistic Financing Platform -rahoitusalusta, joka tarjoaa rahoituksen ja talousraportoinnin digitaalisen infrastruktuurin rahoittajille ja asiakasyrityksille. Palvelun käyttäjiä ovat pankit ja muut finanssialan instituutiot sekä muut yritysrahoituksen toimijat. Palvelua hyödyntävät myös tarkkaa, ajantasaista talousraportointia tarvitsevat yritykset.

GOS Group Oyj:n rahoituspalvelut -liiketoiminta laajenee voimakkaasti, sillä markkinoilla on selvä tarve pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen uusille ratkaisuille.

”Valmistaudumme jo seuraavaan kasvuvaiheeseen, ja nimenmuutos ja muuttuminen julkiseksi yhtiöksi on luonnollinen askel tässä prosessissa”, GOS Groupin hallituksen puheenjohtaja Miika Hakola toteaa.

Holistic Financing Platform -rahoitusalusta yhdistää tehokkaasti rahoitusta tarvitsevat yritykset ja rahoitusta tarjoavat tahot. Tarvittaessa GOS on myös itse mukana rahoittajana omalla GOS Private Debt I Ky rahastolla joko osarahoittajana tai päärahoittajana.

GOS Group Oyj:n laaja palvelutarjonta kattaa yritysrahoituksen palveluiden lisäksi myös taloushallinto-, controller- ja lakipalvelut. GOS tarjoaa myös erityisesti rahoittajille suunnattuja yritystutkimus- ja analyysipalveluita.

Lisätietoja: Miika Hakola, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 937 026