Gos Consultingin kattavat palvelut Fotonordicin liiketoiminnan tukena

Huhtikuu 29, 2022

Heino Capital konserniin kuuluva Fotonordic Oy on saavuttanut vahvan aseman päätoimialallaan, valokuvaustarvikkeiden myynnissä. Yritys on kovassa kasvussa ja kasvu vaatii omien resurssien fokusoimista ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Tässä yhtälössä tärkeänä kumppanina on GOS Consulting Oy, jonka kattavia palveluja Fotonordic on käyttänyt jo useiden vuosien ajan.

Fotonordicin toimitusjohtaja Janne Kuoppala avaa miten yhteistyö sai alkunsa ja miten GOS:in palveluja nykyään hyödynnetään. ”GOS oli hoitanut Fotonordicin kirjanpitoa jo aikaisemmin. 2020 tehdyn yrityskaupan yhteydessä otimme sitten GOS:in palveluja laajemmin käyttöön ja kesällä 2020 kaikki konserniin kuuluva kirjanpito siirrettiin GOS:ille. Fotonordicin osalta yksi tärkeimmistä työkaluista on GOS Dashboard, jonka kautta liiketoiminnan johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko helpottuu oleellisesti. Vuorovaikutus ja yhteydenpito on sujuvaa ja sitä tehdään aina tarpeen mukaan, myös GOS:in aloitteesta, kun he huomaavat esimerkiksi liiketoimintaamme tulevaisuudessa mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Dashboard päivitetään ja käsitellään kuukausittain yhdessä GOS:in yhteyshenkilöiden Arttu Kauton ja Juho Ketolan kanssa.”

Controller Juho Ketola taustoittaa yhteistyön sisältöä GOS:in puolelta. ”Fotonordic on hieno kasvava yritys, joka toimii mielenkiintoisella toimialalla. Itse vastaan Fotonordicin kuukausittaisesta tulos-, tase- kassavirtaraportoinnista, missä jatkuva yhteydenpito asiakkaaseen on ollut ollut erittäin sujuvaa. Fotonordic kuuluu osaksi Heino Capital Oy konsernia, mikä vaikuttaa raportointiin. Raportointi toteutetaan kuukausitasolla myös konsernille sekä historia että ennustetietojen osalta niin sanottuna Pro-Forma yhdistelynä. Ennusteissa huomioidaan jatkuvasti mahdolliset liiketoimintaympäristön muutokset yrityksen tilanteeseen. Viime vuosina markkinatapahtumien muutokset ovatkin vaikuttaneet olennaisesti markkinoihin, milloin vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintaminen ja sujuva yhteistyö ovat olleet tärkeässä asemassa liiketoiminnan johtamisessa. Mitä paremmin liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset voidaan mallintaa, sitä parempia päätöksiä yritys voi osaltaan tehdä.”, Juho kiteyttää.

GOS auttaa myös maahantuontiin ja tulliin liittyvissä asioissa

Fotonordicin liiketoiminnassa myynti tapahtuu vahvasti kotimaassa, mutta tavaraa hankitaan ympäri maailmaa. Miten kaikkiin tuontiin liittyviin kysymyksiin ja tehtäviin on pysytty vastamaan, koska se ei välttämättä ole ihan yksinkertainen toimintakenttä nykyaikana? ”Olemme saaneet tähän merkittävää apua GOS:ilta. Kun ulkomailta tuodaan paljon tavaraa, liittyy siihen aina enemmän ja vähemmän erilaista muuttujaa ja tehtävää. Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa vaikkapa tullin pitämä tullaustarkastus, jota voisi tietyllä tapaa verrata verotarkastukseen. Oma osaamisemme ei tässä asiassa ole aukotonta, koska se ei sinällään jokapäiväisiin tehtäviimme kuulu. Näin ollen oli todella helpottavaa, kun GOS pystyi tässä nopeasti auttamaan. Heidän organisaatiostaan löytyy ihmisiä, joille tämä tullaustarkastus oli puolestaan ns. peruskauraa. Tämä oli meille merkittävä ajallinen- ja tehokkuutta lisäävä säästö”, Janne Kuoppala kiittelee.

GOS partner Arttu Kautto avaa GOS:in palveluja tähän liittyen hieman lisää. ”Meillä on paljon asiakkaita, jotka toimivat esimerkiksi verkkokauppaliiketoimintansa osalta vastaavassa tilanteessa. Tällöin eteen tulee tilanteita, joihin yrityksen oma ydinosaaminen ei kokonaisvaltaisesti riitä tai ajankäytöllisistä syistä sitä ei ole järkevää siihen resursoida. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tullin Intrastat-tilastoilmoitukset, joita hoidamme kirjanpidon teon yhteydessä lisäpalveluna. Fotonordicin tapauksessa GOS:in taloushallinnon asiantuntija KLT Eila Björnholm hoitaa nämä ilmoitukset yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja vapauttaa asiakkaan aikaa muihin liiketoimintaa edistäviin tehtäviin.

Miten Fotonordicin ja GOS:in yhteistyö sitten tulevaisuudessa kehittyy? ”Jatkamme ainakin kuten tähän asti. Saamme GOS:ilta aina erittäin ammattitaitoista palvelua, viiveettä. Voin lämpimästi suositella tätä taloushallinnon ratkaisua kyllä muillekin. On myös erinomaista, että GOS on avannut omat lakipalvelut. Lakipalveluille on erilaisia tarpeita yritystoiminnassa säännöllisen epäsäännöllisesti. Nyt kun lakipalvelut saa saman katon alta, on heillä varmasti ajantasainen näkemys asiakasyrityksestään tilanteessa kuin tilanteessa ja se on merkittävä etu molemmille”, Kuoppala päättää.

 

 

Fotonordic Oy liikevaihto 8,35 m€ 2021, perustettu 2005, 2020 yrityskauppa, toimiala: Valokuvaustarvikkeet

https://www.fotonordic.fi/