Yritysrahoitus

 
 
 

Toteutuneet:

 

Rahoitamme

suomalaisia yrityksiä joko päärahoittajana tai osana laajempaa rahoitusjärjestelyä. Rahoitus voi olla joko oman pääoman tai vieraan pääoman ehtoinen. Yhteistyökumppaneiden kanssa voimme toimia rahoittajana yrityksen elinkaaren eri vaiheissa aina siemenrahoituksesta taseen rahoituksen optimointiin ja omistusjärjestelyihin. Rahoitustarpeet voivat liittyä esimerkiksi korvausinvestointeihin, kasvuun liittyviin investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin.

 
 

Rahoituspäätöksemme

perusta on edistyksellinen GOS Dashboard talouden ennuste- ja suunnittelutyökalu. Laadimme yhteistyössä yrityksen johdon kanssa tulos-, tase- ja kassavirtaennusteen, jota seurataan ja raportoidaan kuukausittain. Jokaisen rahoituspäätöksen perusteena on rahoitettavan yhtiön liiketaloudellinen analyysi ja kassavirtaennuste. 

 

Laadimme

aina rahoitettavista yrityksistä kirjallisen GOS CIA-raportin, joka koostuu liiketaloudellista analyysistä sekä tulos-, tase- ja kassavirtaennusteista. Raportin avulla yritys voi halutessaan hakea rahoitusta myös muista lähteistä. Raportti sisältää kattavat tiedot yrityksestä rahoituspäätöksen pohjaksi esimerkiksi Tekesille, ELY:lle, Finnveralle, pankeille, sijoittajille jne.