Yritystutkimus

 
 

Yritystutkimusosastomme

tarjoaa analyysi- ja riskienhallintapalveluita muun muassa pääomasijoittajille, joukkorahoittajille, pankeille ja julkisille rahoittajille.

Yritystutkimuksessa

selvitetään kohdeyrityksen liiketoimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden näkymiä rahoittajan näkökulmasta. Siinä määritellään yhtiön rahoitustarve, rahoituksen takaisinmaksukyky sekä rahoitukseen tarkoituksenmukaiset instrumentit. Rahoittajille suunnattu palvelumme kattaa koko prosessin aina selonotosta kohdeyhtiöiden seurantaan ja salkkuraportointiin.

Selonottovaiheessa

yhtiöstä laaditaan, yhteistyössä yrityksen johdon kanssa, tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet. Tämän lisäksi kassavirtalaskelmasta johdetaan arvonmääritys diskonttaamalla vapaan kassavirran mallilla. Työkaluina käytämme kehittämiämme edistyksellisiä ennustemalleja. Samassa yhteydessä määritetään yhtiön velkakapasiteetti ja/tai oman pääoman ehtoiset antihinnat. Tämän jälkeen määritetään yhtiölle sopivat rahoitusinstrumentit ja niiden ehdot sekä laaditaan sijoitus-/rahoitusmuistio, minkä perusteella rahoittaja pystyy tekemään päätöksensä.

Kohdeyhtiön seuranta

tapahtuu automaattisesti kuukausitasolla, kehittämällämme GOS Financial Intelligence -palvelulla. Palvelu mahdollistaa mm. automaattisen kovenanttiseurannan ja sisäänrakennettu early-warnings -järjestelmä nostaa yritysrahoituksen riskienhallinnan täysin uudelle tasolle. Palvelumme mahdollistaa muun muassa dynaamisen hinnoittelun lainainstrumenteille.

 

Yritystutkimuspalvelusta vastaa partner, toimitusjohtaja Miika Hakola

 
 
 

GOS Consulting Oy on käynnistänyt hankkeen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Hankkeen tarkoitus on kehittää monipuolinen tiedonvälityskanava yrityksen johdon, rahoittajien, sijoittajien ja eri sidosryhmien välillä. Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.9.2016 ja päättyy 31.12.2017