Talousjohto

 
 

Talousjohtaja

Talousjohtaja huolehtii yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskennan toimivuudesta ja täsmällisyydestä yhdessä taloushallinto-tiimin kanssa ja raportoi yrityksen toimitusjohtajalle ja/tai omistajille. Tämän lisäksi hän mm. suunnittelee ja optimoi yrityksen rahoitusrakenteen sekä analysoi kassavirran riittävyyden käyttöpääomatarpeisiin ja investointeihin.

 

Riskienhallinta

Riskienhallinta kuuluu olennaisena osana talousjohtamiseen. Riskejä hallitaan vakuutuksien ja suojausinstrumenttien, kuten korko-, valuutta- ja hyödykejohdannaisten avulla. Talousjohtaja voi hoitaa yrityksen pankkisuhteet joko itsenäisesti tai yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

 

Controller

Controller avustaa yhtiön johtoa tuottamalla liiketoiminnan johtamista tukevia laskelmia, analyysejä ja raportteja. Tällaisia ovat mm:

  • Kuukausitasoiset tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet
  • Kannattavuusanalyysit
  • Investointilaskelmat
  • Budjetointi
  • Arvonmääritys
  • Maksukykyisyystestit (OYL 13:2)

  • Laskelmat ja ennusteet sijoittajia ja rahoittajia varten

  • Pro forma konserniyhdistelyt

 

 

 
 
 

Meillä on vuosien kokemus sekä talousjohdon tehtävistä että hallitustyöskentelystä. Palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.